Medica Assistance

Medica Assistance

Świadczymy usługi dedykowane branży morskiej marynarzom oraz członkom ich rodzin. Oferta dedykowana jest zarówno armatorom jak i indywidualnym marynarzom. Serwis medyczny dostępny jest 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej w naszej największej sieci medycznej na terenie kraju oraz we współpracujących z nami zagranicznych placówkach medycznych. Niezależnie, marynarze mogą również korzystać z zakresu specjalistycznej diagnostyki medycznej dostępnej w dedykowanej dla nich placówce medycznej Centrum Medycyny Morskiej oraz w ramach całodobowej pomocy medycznej świadczonej przez 24h Pogotowie Medyczne.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI